Sant Julià del Roar (Argelers)

Aquesta església, situada a la vora del camí d’Argelers a Sureda, avui del tot desapareguda, s’anomenava primitivament Sant Julià de la Garriga i tenia títol parroquial, tal com constata un document del 1178. El nom de Roar és atestat a partir del segle XIII.