Santa Fe de Rauric (Llorac)

L’església de Santa Fe és situada dins el petit nucli de Rauric, a la banda sud-oriental del terme. L’indret de Rauric és mencionat en la documentació a la segona meitat del segle XII, en el testament de Pere de Queralt, atorgat l’any 1167, poc abans de fer-se monjo de Poblet; el testador llegà el castell de Rauric (“kastellum Roderico”) a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem.

De l’església de Santa Fe, que cal suposar bastida en època romànica, tan sols hi ha la referència que depengué eclesiàsticament, segons el cens del 1787, de la parròquia de Sant Jaume de Montargull i que l...