Torre d’Albió (Llorac)

La Torre d’Albió constitueix avui dia una partida del terme d’Albió. Aquest indret, del qual hom ha localitzat escasses referències, entrà a formar part del domini dels templers al darrer terç del segle XII, quan aquest orde religiós anà ampliant les seves possessions territorials al terme d’Albió. És molt probable que fos integrat dins les possessions de l’orde del Temple poc després de l’any 1174, que Pere de Colomers va definir a Berenguer de Montargull, comanador de Barberà, tots els béns i drets que posseïa a Albió.

La Torre d’Albió degué seguir les mateixes vicissituds històriques que...