Josep Sastre i Prats, abat de Sant Pau del Camp i de Sant Pere de la Portella (1680-1683)

El 22 de juliol de l’any 1680, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Josep Sastre i Prats (Segle XVII), abat de Sant Pau del Camp i de Sant Pere de la Portella; diputat militar: Joan d’Amat i Despalau, noble domiciliat a Barcelona; diputat reial: Joan Baptista Perpinyà i Ferrer, ciutadà honrat de Girona; oïdor eclesiàstic: Francesc de Ferrer i Desgüell, prior de Sant Cugat del Vallès; oïdor militar: Josep de Meca-Caçador i de Cartellà, baró de Castellà i senyor de Ribatallada i Ciutadilla; oïdor reial: Onofre Monsalvo i Puigventós, ciutadà...