Rafael de Pinyana i Galvany, canonge de Tortosa (1695-1698)

El 22 de juliol de l’any 1695, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Rafael de Pinyana i Galvany (Tortosa? segle XVII – Tortosa? segle XVIII), canonge de Tortosa; diputat militar: Josep de Bru, ciutadà honrat de Barcelona; diputat reial: Antoni Grató Perpinyà i Masferrer Masdeu, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Jeroni Valls, ardiaca i canonge de Lleida; oïdor militar: Francesc de Junyent i de Vergós, donzell de Barcelona; oïdor reial: Jacint Blanc, ciutadà de Barcelona.

El 22 de desembre de 1696, l’oïdor Francesc de Junyent fou...