Algues bentòniques marines

En els últims vint-i-cinc anys hi ha hagut novetats significatives en el coneixement florístic, taxonòmic i ecològic de les algues marines. A més, s’han produït canvis notables en les comunitats, ocasionats sobretot per les activitats humanes. A continuació es comenten les novetats i els canvis principals.

Algues vermelles

El catàleg florístic de les algues vermelles s’ha incrementat notablement. Dins l’ordre de les rodimenials destaquen dues espècies, Rhodymeniocolax mediterraneus i Leptofauchea coralligena, descrites com a noves per la ciència, els tipus de les quals s’han recollit en...