Flora i biodiversitat d’algues d’aigües continentals

Algas continentales és una de les últimes sèries del projecte Flora ibérica. Es va iniciar el 2002 i fins ara s’ha publicat el primer volum, dedicat als caròfits. Abans s’havia abordat la Flora phycologica ibérica, dedicada a les algues marines i començada a elaborar el 1987.

L’estat de coneixement de la flora d’algues continentals catalanes i ibèriques en general continua tenint com a referent principal les obres de Pedro González-Guerrero (1902 – 1984) i Ramon Margalef i López (1919 – 2004), malgrat que de llavors ençà el nombre de treballs especialitzats en aquest grup d...