Els súids: senglar

Els súids conserven els caràcters més primitius dels artiodàctils i, segons Young (1971), podrien representar aproximadament quines eren les condicions del grup durant l’Eocè. Actualment semblen notablement distints dels remugants, però si es tenen en compte les formes fòssils, no és fàcil de trobar una separaciò clara entre ells. Alguns dels seus caràcters distintius són: queixals bunodonts, incisives superiors presents, ullals molt desenvolupats i distints de les incisives, quatre dits a cada pota —per bé que el segon i el cinquè no arriben al terra—, metapodis separats, fossa ocular...