Els cèrvids: cérvol i afins

Els cèrvids són la segona família dels artiodàctils en nombre d’espècies; la primera la constitueixen els bòvids. Són remugants com aquests darrers, però se’n diferencien, principalment, per la presència de banyes ramificades que cauen i es regeneren cada any; a excepeió del ren, només els mascles són portadors de banyes. Posseeixen, d’altra banda, un parell de glàndules davant dels ulls que, mitjançant secrecions oloroses, porten a terme una important funció en les interaccions socials.