Els bòvids: isard i cabres salvatges

Els bòvids són el grup dels artiodàctils que més s’ha expandit des del Pleistocè (fa uns 10 milions d’anys). Són representats per 49 géneres i prop de 115 espècies, 75 de les quals es troben a l’Àfrica. Són originaris de la regió paleàrtica, i es troben àmpliament distribuïts, per bé que no n’hi havia ni a Austràlia ni a Amèrica del Sud, fins que van ser introduïts per l’home. Als Països Catalans i a la Península són representats per tres espècies, pertanyents totes elles a la subfamilia dels caprins (Caprinae).