Les russulals

La crualga abellera o crualga pudent (Russula foetens) és un típic representant d’un grup de rússules (Ingratae) que sovint fan olor d’ametlles amargues. Els exemplars joves (com el de la dreta) tenen el barret hemisfèric, mentre que els ben desenvolupats (com el del mig) mostren solcs marginals separats per rengles de papil·les. La seva olor és més aviat nauseosa, i per això no és comestible.

Josep M. Vidal / SCM

Totes les russulals presenten carn de textura granulosa, de manera que, encara que pugui ésser compacta, es trenca amb facilitat i dona fractures de superfície neta que...