La creu de Porreres i l’argenter Antoni Oliva

El 1400 la parròquia mallorquina de Porreres comanà una creu processional a l’argenter Antoni Oliva, que s’ha conservat in situ, tot esquivant els perills que sovint planen sobre aquesta mena d’objectes. Quan l’encàrrec es formalitzà, el 27 de març, en un taller de Ciutat de Mallorca, ja es devia treballar de valent en l’altra gran peça de l’argenteria gòtica illenca que ha pervingut: la custòdia de Santa Maria d’Eivissa. En l’avinença d’aquesta darrera obra (20 de juny de 1399), l’argenter Francesc Martí es comprometia a realitzar en un any una custòdia de 25 marcs d’argent “boni et fini”...