L’objecte artístic

La integració de les arts

Joiell del sol i la lluna, situat a la cimera de la vara de la Verge del retaule de l’altar major de la seu de Tortosa. Obrat vers els anys 1360-70, mostra, al revers, l’escut del possible donant.

Arxiu F.Bedmar

D’acord amb la tradició dels estudis de caràcter internacional, les noves formes i maneres artístiques anomenades gòtiques per la història de l’art es manifestaren esplendorosament a París, la capital del regne de França, vers la meitat de la tretzena centúria i es reflectiren en tots els camps de l’activitat artística. A partir d’aleshores...