Les noves representacions telemàtiques

google.jpg

Actualment, les noves tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen una dimensió nova en l’ús dels instruments tradicionals de representació. Pel que fa als diagrames, des dels programes de processament de textos podem crear fàcilment gràfics de barres, gràfics lineals o gràfics sectorials, de manera ràpida, vistosa i precisa. Fer i desfer, provar fórmules diverses sobre els eixos de coordenades, ens permet trobar àgilment la millor manera de representar cada cas en concret. D’altra banda, eines telemàtiques com el Google Maps o el Google Earth ens permeten accedir a...