Banc de la petita i mitjana empresa (1978-1999)

La constitució

Acte de la constitució, Barcelona el 1978 (Memòria, 1982).

El Banc de la Petita i Mitjana Empresa nasqué en el pitjor moment possible: una transició política delicada i no resolta, una conjuntura econòmica baixa, i durant l’inici de la crisi bancària espanyola. El Banc d’Espanya havia denegat una sèrie de peticions de nous bancs, vista l’experiència no gaire positiva dels que s’havien autoritzat des de la promulgació de l’anomenada Llei Barrera el 1974. El projecte tenia a favor seu la personalitat coneguda del promotor i el fet que es volia destinar el banc al...