Fibanc, el Banc de Finances i Inversions SA

La constitució

Carles Tusquets. Fibanc Inversions SA, una societat presidida per Carles Tusquets, va constituir el 1989 el Banc de Finances i Inversions Fibanc.

El 1983, una colla de professionals que ocupaven càrrecs de direcció a diversos bancs i entitats financeres es reuniren per a crear una empresa que els integrés i donés estructura a la feina que es proposaven fer. El 4 de setembre de 1984 constituïren Fibanc Inversions SA, per a la gestió de grans fortunes i de patrimonis. El seu president era Carles Tusquets.

Per a canalitzar aquestes inversions es desenvolupà un...