Banc d'Europa (1973-1994)

La constitució

El 24 de juny de 1972, el grup promotor del banc presentà la sol·licitud al Banc d’Espanya i al Ministeri d’Hisenda. Aquest n’autoritzà la creació el 22 de gener de 1973, i el 15 de març de 1973 es constituí la societat anònima Banc d’Europa SA, a Barcelona. El 26 del mateix mes s’inscriví en el Registre de Bancs i Banquers amb el núm. 171 LC de la Banca Local Espanyola. La LC corresponia a Local Comercial, categoria compartida per tots els bancs d’aquesta naturalesa creats aleshores. Els promotors tingueren problemes perquè els fos acceptada la denominació, ja que les...