Eurobank del Mediterrani (1989-1998)

Una societat de crèdit hipotecari (1986-1989)

Logotip Caixa Euro Hipotecària. L’Eurobank del Mediterrani té el seu origen en la Caixa Euro Hipotecària.

La Caixa Euro Hipotecària SA es constituí el 21 de maig de 1986, amb domicili a Barcelona, com a societat de crèdit hipotecari —una modalitat financera—. El seu promotor, principal accionista i president del Consell d’Administració fou Joan Bilbao i Bergés, exdirector general de la Caixa d’Estalvis de Catalunya. El vicepresident era el notari Lluís Félez i Costea, i el conseller delegat, Santiago Bilbao i Berset, fill del...