Caixa Mútua de Castellà, Manté, Monner i Companyia, S. en C.

Bitllet emès per la Caixa Mútua de Castellà, Manté, Monner i Companyia, S. en C., Barcelona 1863.

Molt poca cosa sabem d’aquesta empresa i gairebé tota la informació de què es disposa figura al bitllet reproduït. Era barcelonina, domiciliada a la rambla de Santa Mònica núm. 33 i el seu administrador era Lluís del Castillo. Dels seus socis col·lectius destaca Pere Manté i Güell, industrial cotoner, membre de la Comissió de Fàbriques i soci el 1860 de Manté i Nogués. Morirà el 1888.

Castellà, Manté, Monner i Companyia, S. en C., accepta dipòsits i, entre aquests...