La darrera etapa (1976-1990)

La igualtat operativa entre bancs i caixes

Grup immobiliari del Passeig de Sant Joan-antiga fàbrica Elizalde (Memòria, 1964). La inversió immobiliària s’incrementa a un ritme més lent i només s’accentua pel que fa a immobles per a utilització pròpia.

El general Franco morí el 20 de novembre de 1975. Dos anys més tard —el 29 de setembre de 1977— es restablia amb caràcter provisional la Generalitat de Catalunya. La Constitució espanyola fou aprovada per les corts el 31 d’octubre de 1978 i ratificada en referèndum del 6 de desembre del mateix any. Finalment, la Llei...