Ciutat medieval de Manresa

La ciutat de Manresa no es formà com a castell termenat, però tingué un vicari comtal i un castlà que custodiava el castell del Puigcardener; ambdues autoritats formaren unes dinasties de vicaris o de castlans. La primera família de vicaris de Manresa fou la cognomenada Balsareny. El primer membre que consta com a vicari és Bernat Guifré de Balsareny, que el 1045 deixà el castell a la seva muller Guasca i després de la seva mort havia de passar a Guillem, germà de Bernat, el qual havia d’ésser bisbe de Vic. Després apareix una família de vicaris manresans que es cognomena Mura o Cervera. El...