Sant Martí (Manresa)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al puig Cardener, al costat de l’església de Santa Maria. Degué ser una capella dependent de Santa Maria de Manresa, sense una funció concreta. L’església apareix citada el 1169 amb una donació per a l’obra. L’edifici d’aquesta església fou enderrocat el segle XIV quan la progressió de les obres de l’església gòtica de la Seu obligà la seva desaparició.