Necròpoli de Sant Vicenç d’Empúries (l’Escala)

Situació

Una de les tombes de la necròpoli.

J. Bolòs

Necròpoli que es troba a l’interior de l’església de Sant Vicenç, anomenada també Sant Vicenç de les Corts, del veïnat de les Corts.

Necròpoli

Entremig de les parets de les dependencies de l’església hi havia unes 50 sepultures, les quals foren descobertes arran de les excavacions dutes a terme l’any 1954.

Dins la nau d’aquesta església de Sant Vicenç, sota un paviment d’opus testacaun, va aparèixer una sepultura de planta rectangular, formada per grans lloses, que tenia l’interior...