Necròpoli de Santa Magdalena d’Empúries (l’Escala)

Situació

Unes tombes de la necròpoli.

J. Bolòs

Aquest important grup d’una trentena de sepultures fou trobat els anys 1960 en l’excavació del conjunt de l’església de Santa Magdalena. Possiblement, a les zones adjacents o bé sota els paviments hi ha més tombes.

Sepultures

Aquestes sepultures s’estenen tot al voltant de l’església preromànica. Algunes foren fetes a la cambra funerària que hi ha a tramuntana, on n’hi ha dues, i també a les dues cambres de migjorn, on se’n trobaren cinc més. A part aquestes, també se n’excavaren dues més a la nau (o l...