Rescloses de Pedret (Cercs)

Situació

Les roques en les quals hi ha els forats de les rescloses i, al fons, el pont gòtic de Pedret.

J. Bolòs

Nombrosos forats de planta rodona, fets a la roca, que recorden l’existència de diverses rescloses de molí i potser, també, d’algunes altres construccions, són situats a banda i banda del curs del riu Llobregat, a l’oest de Pedret, a tocar del pont gòtic que serveix per travessar aquest riu. Aquestes rescloses figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 07,5 — y 62,4 (31 TDG...