Rescloses de Pedret (Cercs)

Situació

Les roques en les quals hi ha els forats de les rescloses i, al fons, el pont gòtic de Pedret.

J. Bolòs

Nombrosos forats de planta rodona, fets a la roca, que recorden l’existència de diverses rescloses de molí i potser, també, d’algunes altres construccions, són situats a banda i banda del curs del riu Llobregat, a l’oest de Pedret, a tocar del pont gòtic que serveix per travessar aquest riu. Aquestes rescloses figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 07,5 — y 62,4 (31 TDG 075624).

Si, des de Berga, anem a l’església de Sant Quirze de Pedret, veurem perfectament aquests forats des del cim del pont que permet de passar el Llobregat, a la banda de migjorn.

Rescloses

En aquest indret, es construïren diverses rescloses, en diferents èpoques. Actualment, hom veu d’una forma distinta tres línies de clots. Mentre és molt fàcil d’interpretar que aquestes rengleres pertanyien a rescloses, en canvi, és més difícil de saber quina funció tenien els nombrosos forats que trobem, immediatament, a banda i banda del gorg solcat pel riu; no podem saber si pertanyien a les rescloses o bé a alguna altra construcció, com, per exemple, un pont, anterior a l’actual edifici de la baixa edat mitjana. Amb tot, que hi hagués hagut un pont de fusta —cosa no gaire segura— no és pas incompatible amb què hi hagués una resclosa —cosa que sabem amb seguretat—.

En realitat, el lloc triat té les mateixes característiques que la major part dels altres llocs on es bastiren rescloses per a molins fariners: un pas estret, excavat a la roca —aquí la gola té una profunditat de més de 5 metres—, poc més amunt d’un lloc obert.

La línia de forats més propera al pont gòtic —potser la darrera resclosa que es construí— és formada per almenys 30 clots, a part de 6 més que hi ha a tocar del gorg; té una longitud total d’uns 25 metres. De la segona resclosa només n’hem pogut veure 12 clots. La tercera resclosa, la més meridional, tenia almenys 51 bigues verticals, 51 forats repartits en dues rengleres diferents.

Vista de nombrosos forats situats a banda i banda del riu Llobregat, prop de Pedret. A mà esquerra hi ha tres rengleres de forats, que han de correspondre a tres rescloses, segurament, d’èpoques lleugerament diferents.

J. Bolòs

A la riba dreta, també hi ha uns quants forats cavats a la roca: uns 22, més 6 de situats més cap al nord. En aquesta banda, les línies segueixen, en canvi, més aviat, una direcció paral·lela al curs del riu.

El diàmetre dels forats de la resclosa més propera al pont és d’uns 25 cm; el diàmetre d’alguns forats de la riba dreta oscil·la entre els 18 i els 20 cm. Llur profunditat és d’aproximadament uns 15 cm. Els clots de la primera resclosa estan separats els uns dels altres uns 45 cm.

Segurament, algunes d’aquestes rescloses foren utilitzades encara en època força moderna, ja que pocs centenars de metres riu avall, a la riba esquerra, veiem diversos forats de planta quadrada, d’una possible canalització que sembla que fou utilitzada fins a una època gairebé contemporània.