Sant Cebrià o Sant Corneli de Cercs o de la Vedella (Cercs)

L’església de Sant Cebrià devia formar part dels antics dominis del monestir de Sant Salvador de la Vedella; situada en un lloc no localitzat, probablement prop de la colònia minera de Sant Corneli, fou una església dependent del bisbat d’Urgell. La primera notícia de l’església de Sant Cebrià és de l’any 1040, que surt esmentada com una església parroquial dependent del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles en la seva acta de consagració, amb els seus delmes, primícies, oblacions, cementiri i viles (Deinde ipsa parrochia de Sancto Cipriano cum decimis primiciis, oblationibus atque...