Sant Bartomeu de Montellà (Montellà i Martinet)

Aquesta església, de la qual no es tenen referències documentals, ha donat nom a una masia del terme de Montellà, situada en una posició dominant sobre la vall de Bastanist. És construïda en un planell a l’extrem del qual es diu que hi havia una torre. De l’església només es pot identificar, en el seu estat actual, un mur de clara factura medieval, incorporat a una dependència del mas destinada a bestiar. Aquest mur és format per carreus ben escairats, sense polir, disposats en filades uniformes i regulars, que palesen les formes constructives de la fi del segle XI. Tanmateix, en l’estat actual dels elements, no es poden fer més precisions sobre l’església.