Santa Magdalena de Mendrat (Montellà i Martinet)

Situació

Capella de petites dimensions situada vora el mas Mendrat, ara en curs de restauració.

ECSA - Rambol

Aquesta ermita és situada prop del mas Mendrat, al sud de Montellà.

Mapa: 35-10 (216). Situació: 31TCG933893.

Des de Montellà, s’arriba al mas Mendrat per una pista que cal prendre, a mà esquerra, a la sortida del poble, a la bifurcació que mena a l’església de Sant Genís. (MD)

Història

Es desconeixen notícies històriques sobre aquesta capella de la parròquia de Montellà. Els darrers anys el seu propietari, el Sr. Güell, amo del mas Mendrat, hi ha emprès obres de restauració, encara no acabades. (CPO)

Església

Planta de l’església abans de la restitució de l’arc de la porta.

E. Ventosa

Es tracta d’un edifici de dimensions reduïdes, de nau única, capçada per un absis semicircular. Fins fa pocs anys, que el seu propietari hi va començar obres de restauració, es trobava en un lamentable estat de conservació. Abandonada, hom li havia llevat les lloses de la coberta, de manera que la volta era a la intempèrie. La neu, les pluges i els vendavals havien provocat la ruïna parcial de la volta de l’absis i estava a punt de passar el mateix a la nau. L’esvoranc de la porta, oberta a migdia, s’havia engrandit tant, que havien caigut els brancals i les dovelles. En la recent restauració, encara en curs, entre altres intervencions, hom ha refet la volta de la nau i l’absis, i també la porta.

Les gruixudes parets que suporten la volta apuntada que cobreix la nau són de carreus de mida mitjana, de formes allargades, ben treballats, i el nucli és farcit amb pedruscall i argamassa. La volta és de pedres planes disposades en forma de plec de llibre, i carrega sobre les parets directament sense cornisa d’imposta.

Un pedrís a cada costat de la nau perquè s’hi assegués la gent, de llarg a llarg de la paret, és l’únic complement d’aquesta església, que no té ni espadanya, per bé que en devia haver tingut.

L’edifici té tres finestres, originàriament totes de doble esqueixada i arc de dovelles rústegues. Abans de la restauració, la de l’absis era paredada i la de migdia havia perdut algunes dovelles i part del brancal, amb l’arc deformat. La finestra de la façana de ponent, esbalandrada, és tapada amb un fragment de làpida, amb un calat en forma de quadrifoli, que conté una inscripció molt erosionada, difícil d’interpretar.

Ens trobem davant d’un edifici que cal datar probablement a la segona meitat del segle XII. (EVS)