Sant Sadurní de Montellà (Montellà i Martinet)

És l’actual església parroquial de Montellà, situada al puig on s’esgraona el poble. És esmentada, juntament amb l’església de Sant Genís de Montellà, que llavors era la parròquia, en la publicació sacramental del testament de Bernat I, vescomte de Conflent, de l’any 1003. Bernat deixà una vinya a les esglésies de Sant Genís i de Sant Sadurní de Montellà.