Sant Romà (Montellà i Martinet)

L’existència d’un castell anomenat de Sant Romà, al sud del terme, a llevant de Bastanist, fa suposar que en el mateix indret o en un lloc proper hi hagué una església sota l’advocació d’aquest sant. La primera notícia del castell de Sant Romà és de l’any 1107.