Sant Climent d’Estana (Montellà i Martinet)

No disposem de cap referència documental d’aquesta església a l’edat mitjana. Tanmateix, el seu titular, molt antic, i el fet que el lloc d’Estana sigui consignat des del 1130 fan suposar que en aquest moment ja s’havia bastit una església al lloc. Estana és un poble situat al sud-oest de Martinet, prop de Víllec.