Santa Maria de Clariana (Argençola)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Clariana. Des de molt aviat es comprova que exercia la funció de parròquia del terme del castell, funció que actualment continua mantenint com a parròquia del poble de Clariana. Depengué del monestir de Sant Cugat del Vallès per donació dels primers senyors i repobladors del terme.

Les primeres notícies del castell es remunten a l’any 960, quan el comte Borrell donà a Sant Pere de Vic el castell de Tous, el qual afrontava amb el terme de Clariana.

La primera menció de l’església amb la seva advocació data de l’any 1002...