Sant Jaume de Rocamora (Argençola)

Aquesta església era situada dins de l’antic terme del castell de Rocamora. Inicialment tingué funcions parroquials, però més endavant les perdé i esdevingué sufragània.

El lloc de Rocamora es troba documentat a partir de l’any 1031 en el testament sagramental de Maier de Clariana, el qual tenia drets a Roca Mora. L’església amb les seves funcions parroquials es troba esmentada en una llista de parròquies del bisbat de Vic, datable entre els anys 1025 i 1050, amb la grafia de Rocha Maura. L’advocació del temple apareix l’any 1197 en el testament de Pere de Rocamora, el qual feu una deixa...