Sant Martí d’Albarells (Argençola)

Aquesta església era situada en l’antic terme del castell d’Albarells. Molt aviat adquirí la condició de parròquia, tot i que posteriorment la perdé. Depenia del monestir de Santa Maria de Montserrat.

Les primeres notícies sobre Albarells corresponen a l’any 986, quan en el precepte que el rei Lotari va atorgar al monestir de Sant Cugat del Vallès figurava el puig que anomenaven Guardiola d’Albarells (Gardiola de Alberels), que feia de termenal del castell de Clariana. Les notícies sobre l’existència de l’església i de les seves funcions parroquials es troben esmentades en una data compresa...