Els Casablancas. El vapor de la O i els grans estiratges

Acabats i el Vapor de la O

La família Casablancas.

Ferran Casablancas i Peig va néixer l’any 1835 en una casa de pagès de Sant Quirze de Terrassa. Com que no era l’hereu, deixà la masia i s’instal·là a Sabadell. Allí establirà pel seu compte una petita fàbrica de tissatge de llana que treballava per compte d’una altra indústria llanera. Ferran Casablancas formava part de la classe dels drapaires, molt abundants a Sabadell i a Terrassa, aquells petits industrials que treballaven a mans per compte de tercers. El seu treball depenia del seu únic client. Si aquest no li passava...