Els Estruch

La família Estruch. Els Estruch arribaren a tenir tres fàbriques a Sabadell, una de tints, una d’acabament i una de destinada al desmotatge químic.

Els Estruch venien d’Esparreguera —el mas Estruch—. El cap de la família fou afusellat per les tropes franceses al començament del segle XIX i aquest era un bon motiu per anar-se’n. La família s’instal·là primer a Terrassa, però passà de seguida a Sabadell, on crearen la seva indústria.

Antoni Estruch i Burgés era teixidor d’ofici. Les referències de l’empresa diuen que començà a treballar com a tal el 1846. Com que les guies de l...