Els Grau, una gran indústria

L’empresa de la família Grau és la més important que hi ha a Sabadell, i possiblement a Catalunya, en el sector dels aprestos i acabaments.

Antoni Grau i Gambús (1835-1899), fundador de l’empresa (Grau, SA. 1868-1968).

Antoni Grau i Gambús va néixer al mateix Sabadell l’any 1835. Va treballar de menut en un dels molins bataners a la vora del riu Ripoll. Aquest molí era habitatge i lloc de treball alhora. Quan li arribà el moment de fer el servei militar li tocà anar a Cuba, un colònia espanyola que entrava en un període d’agitació política amb l’aparició de moviments...