L'Auxiliar de la Indústria, SA

El projecte de L’Auxiliar de la Indústria, SA, és del 1852, però es constituí el 1853. Primer calia presentar un projecte a l’administració, esperar l’autorització i aleshores constituir la societat davant de notari. L’empresa es va autoritzar per Decret de 29 de juny de 1853.

El capital era de 6 000 000 de rals o 300 000 duros, distribuït en 3 000 accions de 100 duros cadascuna. Es va desemborsar tot el capital i la societat s’emmarcà dintre de la vintena llarga de societats anònimes que cotitzaven a la Borsa de Barcelona. El seu domicili social era al número 116 del carrer del Carme d...