L'Aprestadora Española, SA

Acció de l'Aprestadora Española, SA. datada el 1856.

L'Aprestadora Española, SA va ser autoritzada per un Reial Decret de 28 de setembre de 1853, tres mesos més tard que L’Auxiliar de la Indústria. El capital serà exactament el mateix: 6 000 000 de rals en 3 000 accions de 2 000 rals cadascuna. L’objecte social també era el mateix. El domicili i la primera fàbrica, amb caràcter provisional, eren al carrer de la Riereta de Barcelona, núm. 15.

La junta de govern estava formada per:

  • President:  Francesc Camps i Artigas
  • Vocals:
    • Bonaventura Coniell i Parés, comerciant
    • Ramon...