Joaquim Parellada i Rafael Pich, a Rubí

Joaquim Parellada i Borràs, conjuntament amb el seu germà, establí una fàbrica de torçats de seda a Rubí el 1859. Era un negoci modest, en el qual treballaven vuit dones. La fàbrica tenia 190 aranyes mecàniques i la inversió era de 80 000 rals —4 000 duros—.

Nou anys més tard, Joaquim Parellada era l’únic titular de l’empresa. La fàbrica de torçats s’amplià amb la filatura de seda —30 peroles destinades a produir-la—. L’energia era proporcionada per una màquina de vapor de 6 cavalls. La producció era de 50 quilograms de seda filada i 200 de torçada, setmanalment. Ara hi treballaven 200...