Jacint Barrau, un geni de la mecànica

Jacint Barrau (1810-53) (Els carrers de la colònia Güell, 1944). Jacint Barrau va fer una de les poques aportacions del sector tèxtil català a la indústria mundial. El seu teler s’aplicarà a la fabricació de velluts de seda. El geni mecànic que era Jacint Barrau fracassà com a empresari per la seva excessiva dispersió industrial. Al final hagué de vendre la patent del seu teler per a la resta del món a un industrial britànic.

Jacint Barrau i Cortés és un dels personatges més destacats i més atractius que es poden trobar en aquesta obra. És destacat perquè el teler Barrau és l...