Johnston, Shields and Co, L'Escocesa

Johnston, Shields and Co., una empresa de Newmilns, al sud de Glasgow, s’instal·là a Catalunya el 1894 per fabricar cortines i cortinetes de tul. Tenien un privilegi protegit per una patent, que els convertí en fabricants únics d’aquests gèneres durant uns quants anys. La seva fàbrica era situada a Sant Martí de Provençals, en el que després serà el carrer de Pere IV, núm. 345.

Dues escenes a la fàbrica a Sant Martí de Provençals (fotografia del començament del segle).

Etiqueta de L'Escocesa (1894). Johnston, Shields and Company introduirà el 1894 la...