Indústria cotonera i producció d'electricitat

Central elèctrica dels Brutau, a l’alt Ter.

La força hidràulica és l’única energia barata que hi ha a l’abast dels cotoners —els primers i més importants industrials catalans—. L’aigua mourà primer la roda hidràulica de caixons i després la turbina.

Durant els primers anys del segle XX les fàbriques catalanes s’electrifiquen. Les que tenen accés a l’energia hidràulica obtenen l’electricitat amb les seves turbines. Les que no tenen aquesta sort, van substituint les màquines de vapor per l’electricitat facilitada per les companyies productores.

Els cotoners pensen en...