Els Noguera, a Prats

Espíritu y fuerza de la industria textil catalana, 1943. La família Noguera inicià una sèrie d’empreses industrials cotoneres a Prats de Lluçanès. La més important fou la creada per Manuel Noguera i Teresa Senties.

En la relació d’industrials que presenten productes a l’Exposició de Barcelona de 1844, la primera que se celebrà a Catalunya, hi trobem tres Noguera que tenen fàbrica a Prats de Lluçanès: Noguera i Pujol, Joan Noguera i Manuel Noguera. Tots tres presenten el mateix producte: empesa o teixit cru de cotó.

En total es concentraren més de 600 expositors a l’esmentat...