Els Salvadó, a Puigcerdà

La Cerdanya posseïa la seva tradició de treballadors i d’artesans de la llana com totes les comarques pirinenques que tenien ben a prop la primera matèria. També allí arribà el cotó al començament del segle XIX i arraconà relativament la llana, com a la resta de Catalunya.

Però per a l’administració, la Cerdanya i totes les comarques frontereres significaven contraban, abans que indústria. És evident que la població va trobar una nova font d’ingressos des del moment en què els aranzels espanyols es proposaven de frenar les importacions del país veí a base d’augmentar-ne el preu en passar...