Els úrsids: ós

Àrea de distribució mundial dels úrsids. La línia de punts negres indica el límit meridional dels desplaçaments de l’ós polar (Ursus maritimus).

Maber, original dels autors.

Els óssos són animals robustos i pesats, amb el cap gros, les extremitats curtes i fortes i la cua rudimentària. Entre ells, es troben els carnívors més grossos del món, com l’ós blanc o polar (Ursus maritimus), que arriba a pesar 750 kg i una subspècie d’ós bru (Ursus arctos middendorffi), que arriba als 500 kg.

Existeixen set espècies d’úrsids, agrupades en cinc o sis géneres, segons els autors. Els quatre géneres clarament monospecífics (Selenarctos, Helarctos, Melursus i Tremarctos) viuen a àrees tropicals o subtropicals d’Àsia (els très primers) i Amèrica del Sud (el darrer). L’ós blanc és sovint considerat com un génere independent (Thalarctos), però actualment es tendeix a incloure’l en el génère Ursus; viu a les mars i terres circumàrtiques. Les altres dues espècies del génere Ursus, l’ós negre americà (Ursus americanus) i l’ós bru (Ursus arctos), viuen, ambdues, a Amèrica del Nord i la segona, també, a Euràsia, inclosa la peninsula Ibèrica.