Els vivèrrids

Els vivèrrids són carnívors de petites i mitjanes dimensions, amb el cos allargat i les extremitats habitualment curtes. Es tracta d’un grup molt heterogeni, que inclou les genetes, les civetes, els lingsangs i les mangostes. Posseeixen glàndules a la regió genital productores de substàncies fortament odoríferes, com l’algàlia de la civeta —que per això rep també el nom de gat d’algàlia—, producte emprat en perfumeria, o l’espècie de mesc de la geneta o gat mesquer (el mesc veritable és segregat pel mesquer, un mòsquid asiàtic).

Viuen des dels deserts fins a les selves tropicals del vell...