Els cànids: guineu i afins

Àrea de distribució mundial dels cànids. El ratllat blau indica l’àrea ocupada pel dingo (Canis dingo), espècie que va colonitzar Austràlia fa uns 20 000 anys i que, pertant, no pertany a la fauna originària d’aquest continent-illa.

Maber, original dels autors.

Els cànids són carnívors adaptats al desplaçament a la carrera per espais oberts. Per aquest motiu, són dotats d’extremitats relativament llargues. La base de la seva alimentació la constitueixen les preses d’origen animal, inclosa la carronya, però molts d’ells, i pràcticament tots en alguna ocasió...