Els mustèlids: mostela, llúdria i afins

Àrea de distribució mundial de la família dels mustèlids.

Maber, original dels autors.

S’acostuma a afirmar que els mustèlids són carnívors de petites dimensions, amb el cos molt allargat i les potes molt curtes. Tanmateix, aquesta afirmació només és certa, o almenys totalment certa, quan es refereix a molts dels membres de la subfamíalia dels mustelins, la més típica del grup, en què s’agrupen, entre altres moltes espècies, la mostela (Mustela nivalis), que és el més petit dels carnívors, i l’ermini (Mustela erminea). Els mustèlids presenten una gran...