Els microcorifis: peixets de coure i afins

Els microcorífis són insectes apterigots i ectògnats, de forma allargada i proveïts de tres filaments terminals. Tenen el cos recobert d’esquames que hi fan dibuixos característics i reflexos metàl·lics. És característica la seva manera de saltar, cosa que juntament amb el seu mimetisme, constitueix la seva millor defensa. D’àmplia distribució, hom els pot considerar com a cosmopolites. Viuen a llocs molt variats, bé que destaquen el petròfíls, i són actius tant de dia com de nit. De vegades, en pondre’s el sol, se’n veuen grans quantitats saltant damunt les roques. Pels reflexos metàl·lics...